Home Psychika Sociální fobie je druh onemocnění, kdy se jedinec bojí kontaktu s dalšími osobami